Delphia Escape 800


Delphia 800 Escape je prilagođeni motornjak koji ima manju duljinu (8,30 m) i širinu u odnosu na svoju veću i stariju sestru (Delphia 1050 Escape). 

Prodaju se dvije inačice plovila:

a) s tvrdim krovom

b) bez tvrdog krova u kokpitu oznaka modela je Escape MC (predviđeno za vanbrodski motor).

Motorizacija je moguća unutarnjim dizel motorom (NANNI 3.30) ili vanbrodskim motorom do 50 KS. Moguća je i varijanta kupnje plovila bez motorizacije.

  Duljina plovila............................8,3 m

Širina plovila............................2,90 m 

Težina plovila..................cca 2.000 kg

Kapacitet (osoba).............................6

Gaz (u stajanju).........................0,47m

Gorivo................................... 65 litara

Voda....................................150 litara

Visina u unutrašnjosti.........cca 1,80 m
 

Cijena plovila (FCA Zagreb, bez PDV-a)